Ühingust

ÜLEVAADE

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate ühing loodi 1999 aastal. Ühingu tegevuse eesmärgiks on kuulmispuudega inimeste nõustamine ja abistamine, värskeima kuulmisabi teabe jagamine ja ühine seltsitegevus.

Liikmete arv 20.01.2019 seisuga: 60

ÜHISTEGEVUS

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing korraldab teabepäevi ja koolitusi. Traditsiooniks on kujunenud, et saame kokku iga kuu viimasel esmaspäeval kell 14.00 Rakvere Linnavalitsuse saalis nr.114 (septembrist-maini). Lisaks korraldame meelelahutuslikke üritusi, matku, ekskursioone, külastame teatrit ja võtame osa Vaegkuuljate Liidu korraldatud üritustest. Võimalusel on meie üritustele tellitud ka kirjutustõlk.