Kirjutustõlge

MIS ON KIRJUTUSTÕLGE?

Kirjutustõlketeenus on tõlketeenus, mida osutatakse vaegkuuljatele ja kurtidele (näiteks hiliskurdistunutele), kes eesti viipekeelt ei valda ja kes kasutavad suhtlemisel eesti keelt. Kirjutustõlge on tõlge ühe keele sees – suulisest eesti keelest kirjalikku eesti keelde. Kirjutustõlkes kirjutatakse suuline kõne samaaegselt selle esitamisega kirjalikus vormis nii, et kirjutustõlketeenuse kasutaja saab seda ekraanilt lugeda. Kirjutustõlketeenust osutavad kirjutustõlke koolituse läbinud kirjutustõlgid, kes valdavad nii tõlkimist kui kiirkirja.

Kirjutustõlki saab tellida: http://www.viipekeeletolgid.ee/teenused/kirjutustolketeenus

ÜHINGUSSE KUULUMINE VÕIMALDAB

  • Saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest ja võimalustest, kudas vähendada kuulmisvaevusega seotud probleeme
  • Saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist
  • Saada infot sotsiaalabi- ja teenuste kohta
  • Muutuda ühiskondlikult aktiivseks ja oma eluga paremini toimetulevaks
  • Suhelda teiste vaegkuuljatega ja jagada kogemusi
  • Võtta osa tasuta teabepäevadest
  • Osaleda soodsa hinnaga koolitustel, ekskursioonidel ja meelelahutusüritustel
  • Saada soodsa hinnaga kuuldeaparaadi patareisid
  • Edendada ühingu tegevust jms.